Työalusta - Tiedolla ja taidolla työelämään


Blogi

Tutustu työelämään ja tienaa -ohjelma!

Kun Koulu Loppuu - Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelumalli on suunnattu peruskoulun yläluokkalaisille, kymppiluokkalaisille ja lukiolaisille. Tavoitteena on edistää nuorten mahdollisuuksia tutustua työelämään ja yrityksiin. Tutustu...

thumbnail_image

Työalusta - Tiedolla ja Taidolla Työelämään

Työalusta on nuoren oma alusta työelämään.

Työalusta tarjoaa nuorelle työkalut suunnitella ja rakentaa koulutus- ja työllistymispolkuja, luoda tietotaito- ja työkokemusportfolion sekä verkostoitua.

Työalustan ytimessä on kehittää nykyisiä sekä luoda uusia win-win mahdollisuuksia työelämän ja nuorten kesken niin perusasteella, 2. asteella kuin korkea-asteella tehtävän työelämäyhteistyön tavoitteiden mukaisesti.

Työelämän edustajille Työalusta antaa mahdollisuuden tarjota nuorille tavoitteellisia ja lisäarvoa tuottavia työelämään tutustumisen (TET) ja työssäoppimisen (TOP) yhteistyöprojekteja.

"Työura alkaa kiinnostuksesta", Jussi Kuortti, Kuortti Yhtiöt

Tule mukaan yhteistyöhön